İnsan Kaynakları İçin İngilizce Serisi Bölüm 1 25 Eylül 2018

Yıllardır kurumların İnsan Kaynakları departmanlarıyla diğer departman çalışanlarının İngilizce eğitim ihtiyaçlarını konuşuyoruz, planlıyoruz ve uyguluyoruz ama İnsan Kaynakları departmanlarının kendi İngilizce eğitim ihtiyaçlarına nadiren temas ediyoruz. Her departman gibi İK departmanında da İngilizce eğitim ihtiyacı olabilir. Buradan yola çıkarak İnsan Kaynakları için İngilizce konusunda bir dizi yazı paylaşmaya karar verdim. Aklımda belirli konular var ama geri bildirimlere göre de gelecekte farklı konu başlıkları açabilirim.

Serinin bu ilk yazısında çok temel bir konuya temas edeceğim: İşe almak eyleminin İngilizcesi. Bunda ne var canım işte to recruit diyebilirsiniz veya aklınıza hemen to hire gelmiş olabilir ya da to employ fiilini de düşünmüş olabilirsiniz. Peki hangisi?

Profesyonel bir İngilizce iletişimde “word choice” yani sözcük seçimine özen göstermek gerekir. Eş anlamlı olarak kullandığımız birçok İngilizce sözcüğün aslında farklı bir anlamı ve kullanım alanı vardır. İfademizde hangi sözcüğü seçeceğimiz hangi “context” yani hangi bağlamda konuştuğumuza bağlıdır.

İnsan Kaynakları için İngilizce serisinde terimleri A, B ve C olarak etiketleyeceğimi göreceksiniz. A grubu İnsan Kaynakları profesyonellerinin işleriyle ilgili asgari düzeyde İngilizce iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak terimlerdir. B grubu İngilizceyi daha profesyonel bir tonda kullanmak isteyen İnsan Kaynakları profesyonellerinin ihtiyaç duyacağı terimlerdir. C grubu ise ileride düzeyde İngilizce iletişim kurmak isteyen İnsan Kaynakları çalışanları için faydalı İngilizce terimlerdir.

Şimdi bu 3 fiilin aslında ne anlama geldiğini, farklarını ve hangi durumda kullanacağımızı görelim.

To recruit (A) - To hire (A) – To employ (A) :

To recruit fiilinin çıkış noktası askeridir. İngilizceye 17. yüzyılda Fransızcadan geçmiştir.

İngilizce ya da herhangi bir yabancı dildeki bir kelimenin anlamını hafızamıza almanın en etkin yolu o kelimeyi resmetmektir. Zihnimizde kısa bir hikaye kurgulayıp o kelimeyi o hikaye içerisine yerleştirmekten bahsediyorum. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki o kelimenin anlamını unutmayacaksınız.

Şimdi resmetme yöntemini beraber to recruit fiili için uygulayalım.

Napolyon döneminin Fransa’sındasınız. Bir orduyu komuta ediyorsunuz. Savaşların bitmek bilmediği bir dönemdesiniz. Bir cepheden diğerine sürekli yeni askerlere ihtiyacınız oluyor. Asker alımı için bir metodunuz ve bu konuda uzmanlaşmış subaylarınız var. Yeni asker ihtiyaçlarınız bu subaylar tarafından düzenli olarak belirleniyor. Hangi cephede ne kadar asker gerekebileceğine yönelik öngörüler yapılıyor. Yeni askerlerin hangi özelliklere haiz olması gerektiği ihtiyaçlara göre belirleniyor. Farklı bölgelerdeki cepheleri düşünerek asker alımı yapılması gereken yerler, kanallar listeleniyor. Askere alım bürolarının sayısı arttırılıyor. İnsanları orduya girmeleri konusunda ikna etmek amacıyla halk arasında kampanyalar yürütülüyor. Askerlere para, toprak, ganimet ya da toplumda daha saygın bir konum vaat ediliyor. Şimdi to recruit fiilini hikayemize yerleştirelim. Bir komutan olarak siz, bu iş için görevlendirdiğiniz subaylarınıza to recruit yaptırıyorsunuz, yani ordunuzu güçlendirmek amacıyla ihtiyacı karşılayacak en iyi askerlerin bulunarak, ikna edilerek ordunuza dahil edilmesini sağlıyorsunuz.

Askeri kökenli olan bu fiil modern İnsan Kaynakları işine uyarlandığında hikayemizdekine benzer bir kullanım ortaya çıkıyor. İnsan Kaynakları İngilizcesinde to recruit bir kişiyi belirli bir kurumda çalışması için ikna edip o kişiyi o kurumun çalışanı yapmaktır. Burada bir metot kullanma vardır, süreç vardır, ikna etme vardır ve kurumu daha iyi hale getirme amacı vardır. To recruit fiilinin diğer anlamları orduya asker almak (tahmin edeceğiniz gibi), asker toplayarak orduyu kuvvetlendirmek, yeni üyeler katarak organizasyonu güçlendirmek, yerine tazesini koyarak yenilemek, bir kişiyi bir işi yapması ya da yardım etmesi için ikna etmektir.

To recruit fiili yukarıda açıkladığım ‘context’ içerisinde kullanılır. Yani bu fiili işe alım süreci, işe alımın organizasyonu, eleman ihtiyacı, kurumun insan kaynağını güçlendirme, en iyi elemanları kuruma çekme, iş ilanı, mülakatlar, adayı ikna etme vb. konular işaret edildiğinde kullanmak gerekir.

To hire fiilinin İnsan Kaynakları İngilizcesindeki anlamı bir kişiyi bir kurumda belirli bir işi yapması için belirli bir süre için çalışmaya başlatmak ve karlığında o kişiye ödeme yapmaktır. To hire fiilinin diğer bir anlamı da özellikle British English’te bir şeyi kısa bir süreliğine önceden karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış bir ödeme karşılığında kullanmaktır yani o şeyi kiralamaktır. Diğer bir anlamı da bir kişiye kısa süreliğine bir iş yapması için para ödemektir.

To hire fiilinin yukarıdaki anlamlarındaki ortak nokta şudur: iş sürelidir, (göreceli olarak) kısa vadelidir, ödeme tutarı önceden belirlenmiştir, iş başlamadan önce taraflar işin süresi ve ödemesi konusunda anlaşmışlardır. Bu sebeple bu fiili İnsan Kaynakları İngilizcesinde de bu “context” içerisinde kullanmak gerekir. Yani bu fiili, ödeme tutarı, sözleşme süresi, maaş bütçesi, el sıkışıp işe alma, çalışmaya başlatma, işi o kişiye verme, kişiyi o iş için tutma, kişiyi o iş için işe alma, kısa bir süreliğine işe alma, sözleşmeli olarak işe alma vb. bağlamlarda kullanılır. Özetle ödeme, süreli sözleşme ve aktif olarak işe başlatma işaret edildiğinde bu fiil kullanılır.

To employ İnsan Kaynakları İngilizcesinde bir kişiye bir kurumda çalışma imkanı yaratarak o kişiyi uzun vadeli olarak çalıştırmaktır. To employ fiilinin diğer bir anlamı da bir aleti bir amaç için kullanmaktır. Aynı zamanda to employ fiili boş zamanı bir şey yaparak faydalı bir şekilde geçirmektir. To employ fiilinin yukarıda paylaştığım üç farklı anlamı bir ortak noktada birleşiyor: bir kişiyi, bir aleti ya da boş zamanı değerlendirmek, istifade etmek, kullanmak, çalıştırmak, çalışır hale getirmek, çalıştırarak katma değer yaratmak. To employ fiilini bu ‘context’ içerisinde kullanmalıyız. Yani bu fiili, uzun vadeli olarak işe almak, kadrolu olarak işe almak, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yeteneklerinden istifade etmek, iş imkanı yaratmak, istihdam etmek, istihdam yaratmak vb. bağlamlarda kullanmak gerekir.

Bu üç fiilin anlamlarını ve hangi bağlamda kullanacağımızı gördük. Şimdi farklarına odaklanalım. Recruitment firmaları vardır; to recruit yaparak kurumlar için en iyi adayları bulurlar ve o adayları kurumlara sunarlar. Kurumlar da beğendiği adayları to hire ederler. İşkur public employment hizmetleri sunar; çalışmaya haiz olan insanların istihdam edilmesini sağlayarak ülke ekonomisine katma değer yaratır.

To recruit ile adayı ikna ediyoruz, to hire ile aktif olarak çalıştırmaya başlıyoruz ve sonuç olarak o kişiyi to employ etmiş oluyoruz yani o kişiyi istihdam etmiş oluyoruz.

Şimdi spesifik olarak to recruit ve to employ fiilleri arasındaki farka odaklanalım. Ana dilin İngilizce olduğu ülkelerde sözleşmenin süresi açısından to employ, to hire fiiline göre daha uzun vadeli olarak işe almayı ifade eder. Örneğin, 6 aylık bir proje var ve bu projede çalışacak bir kişi işe alınacak. Bu kişi bu proje için ‘to hire’ edilir. Bir kurumun muhasebe departmanında kadrolu bir personel istihdam edilecek. Bu durumda bu kişi ‘to employ’ edilir.

Bir konunun altını çizmem gerekiyor. Dil bir ülkenin kültüründen doğar. Dolayısıyla işle ilgili bir terim de aynı şekilde o ülkenin iş kültüründen doğar. Ana dilin İngilizce olduğu ülkelerde geçici olarak çalışma, dönemsel olarak çalışma, proje bazlı çalışma, saatlik iş, günlük iş, haftalık iş gibi kısa süreli sözleşmelerle çalışma kültürü Türkiye’ye göre çok daha yaygındır. To hire fiili bu çalışma kültüründen doğmuştur. Türkiye’deki çalışma kültürüne baktığımızda 1 yıllık sözleşmeler ağırlıktadır. Bu fiili kendi kültürümüze uyarladığımızda bahsettiğimiz ‘context’ ödeme, sözleşme, aktif olarak işe başlatma ise burada sözleşme 1 yıllık dahi olsa to hire fiilini kullanabiliriz. Bir önceki paragrafta verdiğim örnekten ilerlersek, muhasebe departmanına kadrolu eleman alıyorsunuz. Bu alımla ilgili maaş, sözleşme süresi ya da aktif olarak çalıştırmaya başlatmayı vurguluyorsanız to hire fiilini; bu kişiyi istihdam ettiğinizin altını çizmek istiyorsanız to employ fiilini kullanmalısınız.

Şimdi bir egzersizle to recruit, to hire ve to employ fiilleri arasında farkları pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerde parantez içindeki en uygun fiili seçmeye çalışalım. Eğer ‘context’ in ne olduğunu sizinle paylaşmazsam göreceğiniz cümlelerde üç fiilin de ya da en azından iki fiilin de doğru cevap olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple her cümle için ‘context’ bilgisi verdim. Bu egzersizdeki beklenti o ‘context’ içerisinde en doğru fiili seçmektir.

1.Kurumunuzun bir fabrikasının bir bölümünde geçici işçiler çalışıyor. Geçici işçiler yerine kadrolu personel alınmasına karar verildi. İşe alım sürecini başlattınız. Şu anda mülakat aşaması devam ediyor ve işe alım sürecinin devam ettiğini yönetime aşağıdaki şekilde iletiyorsunuz;

‘Now 10 extra permanent staff are being (recruited/hired/employed) to replace the temporary workers.’

2.Bir İnsan Kaynakları dergisi muhabiri sizinle röportaj yapıyor. Kurumuzun uzun vadeli işe alım stratejisi konusunda sohbet ediyorsunuz. Gelecek yıl kaç tane kadrolu personelalacağınız soruluyor. Çok sayıda kişiye uzun vadeli iş imkanı sunacağınızı ima ederek aşağıdaki cevabı veriyorsunuz. Cevabınız yaratacağınız istihdam ile ülke ekonomisine katkıda bulunacağınız alt mesajını da barındırıyor.

‘We plan to (recruit/hire/employ) 1000 people next year.’

3.Bir İnsan Kaynakları danışmanlık firmasında çalışıyorsunuz. Bir müşteriniz için yeni bir satış direktörü aramaya başladınız. Bazı adayları görüşmeye çağırdınız. Görüşmeler olumlu geçti ancak adayların mevcut işlerini değiştirme konusunda çekinceleri var. Şu anda adayları ikna etme çalışmalarınız devam ediyor ve bu durumu aşağıdaki şekilde ifade ediyorsunuz;

‘We are trying to (recruit/hire/employ) a new sales director.’

4.Bir kurumun İnsan Kaynakları departmanında çalışıyorsunuz. Bir toplantıda bir personeli 6 aylık sözleşmeyle işe aldığınızı aşağıdaki şekilde ifade ediyorsunuz;

‘We (recruited/hired/employed) Deniz for a six month contract.’

5.İngilizce bir ekonomi dergisinde bir makale okuyorsunuz. Makale ekonomi ve istihdam arasındaki ilişki hakkında. Sektör bazlı istihdam konusunda aşağıdaki cümleyi gördünüz:

‘More people are now (recruited/hired/employed) in service industries than in manufacturing.’

6.Global bir şirketin İnsan Kaynakları departmanında çalışıyorsunuz. Şirketinizin Londra ofisinde çalışan bir İK yöneticisi ile telekonferans yapıyorsunuz. İK yöneticisi şu anda bütçeolmaması sebebiyle geçici elemanları işe almadıklarını aşağıdaki şekilde ifade ediyor;

‘We are not (recruiting/hiring/employing) temporary employees at the moment because of budget problems.’

 

Cevaplar:

1. recruited

2. employ

3. recruit

4. hired

5. employed

6. hiring

Yazımın sonuna gelirken daha önceki yazılarımda da paylaştığım önemli tavsiyemi tekrarlamak istiyorum. Lütfen İngilizce iletişim kurarken mükemmeliyetçi olmayalım. Günün sonunda siz to recruit de deseniz, to hire da deseniz to employ da deseniz sizin ne demek istediğiniz bir şekilde anlaşılacaktır. Biz bu fiillerle aslında neyin ifade edilmek istendiği bilelim, ana dili İngilizce olan bir insan kaynakları profesyoneli to recruit ile neyi kasdediyor, to hire ile neyi ifade ediyor, to employ ile neyi işaret ediyor farkında olalım, elimizden geldiğince bizler de ‘word choice’ seçimini doğru yapmaya çabalayalım.

 

Cem Oğraş

Fluent English for Professionals