İnsan Kaynakları İçin İngilizce Serisi Bölüm 4 25 Eylül 2018

İnsan Kaynakları İçin İngilizce serisinin bu dördüncü yazısında işe alım ile devam edeceğim. Sizlerle işe alım İngilizcesinde kullanabileceğimiz 2 faydalı fiil ve 3 faydalı terim paylaşacağım. Yazımın sonunda küçük bir egzersiz var. Bu egzersizle terimleri ne derecede kavradığınızı sınamanızı tavsiye ediyorum.

Yazılarımda İngilizce İnsan Kaynakları terimlerini A, B ve C olarak etiketliyorum. Etiketlemeyi neye göre yaptığımı serinin ilk yazısında görebilirsiniz.

To sift through (C): Bir şeyin tüm parçalarını bir şey bulmak ya da faydalı olanla ve olmayanı ayırmak için dikkatli bir şekilde incelemektir. Derinlemesine incelemek, elekten geçirmek, inceleyerek okumak anlamlarındadır. İnsan Kaynakları İngilizcesinde “to sift through” çok sayıda, yüzlerce, binlerce, bir yığın şeklinde bekleyen başvuruların dikkatlice incelenmesidir. Başvuru sayısının çok fazla olduğu durumlarda bu fiile başvurulur. “To sift” fiilinin en yaygın kullanımı un ya da benzeri bir şeyi bir elekle elemektir. Binlerce un tanesini elekten geçirerek içindeki yabancı maddeleri ayırıyorsunuz işte bu sebeple insan kaynakları İngilizcesinde “to sift through” fiilini kullanırken yüksek sayıda başvurunun elekten geçirilmesi ima edilir.

İnsan Kaynakları İçin İngilizce serisinin ilk yazısında İngilizce ya da herhangi bir yabancı dildeki bir kelimenin anlamını hafızamıza almanın en etkin yolunun o kelimeyi resmetmek olduğunu paylaşmıştım. Bu fiili şu şekilde resmedebilirsiniz; mutfağınızdasınız, çayınızın yanına güzel bir kek yapıyorsunuz, undaki yabancı maddeleri ayırmak ve unun topaklanmasını engellemek için ununuzu “sift” ediyorsunuz.

“We’re spending the weekend sifting through all the applicants to determine a short list we can bring in for interviews.”

“It's been a busy 12 hours of non stop reviewing, after sifting through nearly 5000 applications so far I have come across some stellar applicants and some not so. “

 

Sourcing (B): Ad olarak “source” kaynak anlamındadır. Bu kaynak bir yer de olabilir bir kişi de olabilir. “Sourcing” ise kaynak bulma, kaynak edinme, kaynağı kullanma anlamındadır. “Sourcing” aynı zamanda belirli bir yerden özellikle ürün ve malzeme gibi bir şey alma, edinme anlamındadır ki bu sebeple satın alma profesyonellerinin de kullandığı İngilizce bir terimdir. “Human resources “terimindeki “resource” sözcüğü “source” sözcüğünün “re” ön eki (prefix) almış halidir. “Re” ön eki tekrar anlamındadır. “Source” ve “resource” sözcüklerinin anlam farkı şudur; “source” faydalı ya da değerli bir şey elde edilebilecek bir yer ya da kişidir. “Resource” ise bir fonksiyonu yerine getirmesi için kullanılabilecek bir şeydir. Burada “source” un yani kaynağın “re” yani tekrar kullanılarak fonksiyonel hale getirilmesi ya da tekrar tekrar kullanılarak daha çok fayda edinilmesi anlamı vardır. Örneğin, beyaz eşya mağazası bir “source” tur, o mağazadan alınan çamaşır makinesi “resource” tur. Güneş “source” tur, solar enerji “resource” tur. İnsan kaynakları İngilizcesine uyarlarsak human “source” bir organizasyona fayda sağlayabilecek, değer katabilecek insan kaynağı; human “resource” ise işe alınmış olan, fonksiyonunu yerine getiren, tekrar tekrar değerinden istifade edilebilen insan kaynağıdır. Bu bağlamda “sourcing” mevcut ya da gelecekteki açık pozisyonları doldurarak organizasyonlara fayda sağlayabilecek adayların tespit edilmesi, kullanılabilecek kaynak yani “source” edinilmesidir. Spesifik olarak işi “sourcing” yapmak olan kişiye “sourcer” denir.

“Recruiting teams that master candidate sourcing are clearly going to have an advantage in today’s competitive talent marketplace.”

“Candidate sourcing opens you up to huge swaths of the talent pool you didn’t have access to before – among both passive candidates, and active candidates who otherwise wouldn't apply because they don’t know about your company or open opportunities.”

 

To reach out(B): İnsanlarla onlara yardım etmek ya da onları bir şeye dahil etmek amacıyla iletişime geçmeye çabalamaktır. Birisine ulaşmak, birisiyle iletişime geçmek, temasa geçmek, temas kurmak anlamındadır. İnsan kaynakları İngilizcesinde bir adayla bir iş fırsatıyla ilgili konuşmak için temasa geçmek bağlamında en sık kullanılan fiildir. Genelde biz “to contact” fiilini kullanırız ancak “to reach out” fiili “to contact” fiilinden kullanımı açısından biraz farklıdır. Bu fiili farklı kılan şey “to reach out”ta kişiye yardımcı olma ya da o kişiyi bir organizasyona dahil etme amacı vardır. “To contact” fiili daha çok bir kişiyle telefon açarak, e-mail ya da mektup gönderek iletişime geçmek anlamında kullanılır. Bu sebeple bizimle iletişime geçmesini istediğimiz kişilere telefon numaramızı, e-mail adresimizi, ya da mektup adresimizi içeren “contact info” veririz. Bir pozisyon için LinkedIn’de bir adayla temas kurdunuz, bu “to reach out” tur; adayla süreci devam ettirme kararı aldınız ve karşılıklı olarak telefonla ya da mesaj aracılığıyla iletişime geçiyorsunuz, bu “to contact” tir.

“LinkedIn is the professional social network and allows recruiters to reach out to potential matches with keyword searches.”

“There are various reasons why you might decide to reach out to a candidate you have previously rejected.”

 

Resume parsing (C): “Parsing” IT İngilizcesinde bir karakter dizisini ya da bir metni mantıklı sözdizimsel öğelere ayırmadır; bir cümleyi özne, yüklem ve nesneye ayırma gibi düşünebiliriz. “Resume parsing” ise işe alımın bilgi teknolojisinde kullanılan bir terimdir. Adaylar tarafından serbest biçimde (free format) hazırlanmış özgeçmişlerin biçimlendirilmiş, saklanabilir, raporlanabilir, yönetilebilir bir bilgi setine dönüştürülmesidir. Web sitenizde adayların özgeçmiş oluştururken paylaştıkları bilgilerin çok yönlü olarak kullanılabilecek bir bilgi setine dönüştürülmesini sağlayan teknolojidir.

“Recruiters use resume parsing to create a far more convenient and efficient resume and application screening process.”

“Many resume parsing programs have made it possible for candidates to apply with their LinkedIn profile simply with the click of one button.”

 

Resume screening (B): “Screening” görüntüleme, ayırma, eleme, detaylıca inceleme, elekten geçirme anlamlarındadır. İnsan Kaynakları İngilizcesinde “resume screening” özgeçmişleri detaylı bir şekilde inceleyerek pozisyona uygun olan özgeçmişlerle ve pozisyona uygun olmayan özgeçmişleri ayırma sürecidir.

“Resume screening is still the most time-consuming part of recruiting: screening resumes is estimated to take up to 23 hours for just one hire.”

“While research has shown that a recruiter will only take an average of six seconds to quickly scan a resume, the full resume screening process is a bit more complex.”

 

Şimdi egzersizimizi yapalım. Hangi terimin hangi cümleye ait olduğunu bulmaya çalışalım.

sifting through, sourcing, reach out, resume parsing, screening resumes

 

1.       “Rather than waiting for candidates to come to you, direct your efforts toward strategically ……………….. the best talent. “

2.      “In your email mention exactly how you found out about your recipient and what made you want to ………………. to them.”

3.      “Employers ……………….. applications likened to swiping through Tinder as research shows people spend 8.8 seconds looking at a CV.”

4.      ……………….. is usually the most time-consuming part of recruiting so a good resume screening checklist is crucial to stay on track.

5.      ATS, staffing agencies, Job board, career sites, enterprises and many more usually work with ……………….. software to automate the CV/Resume database.

 

 

 

 

Cevaplar:

1. sourcing

2. reach out

3. sifting through

4. screening resumes

5. resume parsing

 

Şimdi yapmamız gereken daha önceki yazılarımda paylaştığım gibi bu terimleri ilk fırsata gerçek hayattaki sözlü ve yazılı iletişimimizde kullanmak!

 

Cem Oğraş

Fluent English for Professionals