İnsan Kaynakları İçin İngilizce Serisi Bölüm 5 25 Eylül 2018

İnsan Kaynakları İçin İngilizce serisinin bu beşinci yazısında yine işe alım ile devam edeceğim. İnsan kaynakları İngilizcesinde kullanabileceğimiz 5 faydalı fiil paylaşacağım.

Yazılarımda İngilizce İnsan Kaynakları terimlerini A, B ve C olarak etiketliyorum. Etiketlemeyi neye göre yaptığımı serinin ilk yazısında görebilirsiniz.

To persuade(B): Bir kişiye iyi bir sebep sunarak o kişiye bir şey yaptırmaktır. Kişiyi bir şey yapması için razı etmek, ikna etmek anlamındadır. İnsan kaynakları İngilizcesinde bir adayı ikna etme ifade edilmek istendiğinde en sık başvurulan fiildir. Genellikle ikna etmeyi ifade etmek için “to convince” fiilini kullanırız ancak “to persuade” ve “to convince” fiilleri arasında fark vardır. “To convince” bir kişiyi bir şeyin doğruluğuna inandırmaktır. “To persuade” fiilinde “yapmaya” ikna etme, “to convince” fiilinde “inanmaya” ikna etme vardır. Bu fiiller arasında her ne kadar anlam farkı olsa da ana dilin İngilizce olduğu ülkelerde zaman zaman eş anlamlı olarak kullanıldığını söylemeliyim. Özellikle İnsan kaynakları alanındaki kullanımına baktığımızda örneğin bir adayı bir şirkette çalışmaya ikna etmek ifade edilmek istendiğinde “to persuade” fiilinin daha dık kullanıldığını görürüz.

“The candidates don’t mind being positively persuaded if they feel you have their best interests in mind.”

“Building good relationships in advance would make it easier to persuade a passive candidate to consider a new challenge at a later stage.”

 

To screen out (C): Belirli bir sebeple uygun olmayan bir kişiyi ya da bir şeyi incelenen bir gruptan çıkarmaktır. Bu fiil aynı zamanda bir şeyin bir şeyden geçmesini engellemek anlamındadır. İnsan Kaynakları İngilizcesinde tahmin edeceğiniz gibi bu fiil “screening” yapılırken uygun bulunmayan bir adayın listeden çıkarılmasıdır.

“When screening resumes, one of the most important criteria is the ability to screen out the unqualified resumes as quickly as possible.”

“Although there are valid reasons to “screen out” candidates based on certain firm requirements, there is also a huge upside to giving candidates a way to tell their story (maybe through a 1-way video interview) to uncover unexpected gems. “

 

To seek out (C): Bir kişiyi ya da bir şeyi (bulana kadar uzun süre) aramak ve bulmak anlamındadır. Belirli bir şeyi ya da kişiyi çok çabalayarak aramak ve sonunda bulmak bağlamında kullanılır. İnsan Kaynakları İngilizcesinde de kalifiye adayları uzun süre ve çabalarla aramak ve bulmak ifade edilmek istendiğinde kullanılır.

“Driven by the desire to hire highly-qualified employees, employers are increasingly seeking out passive candidates to meet their recruiting needs.”

“Conversely, companies looking to fill positions in restaurants, hotels and other tourism or recreation-related industries do not generally seek out passive candidates, instead focusing their recruitment efforts on people who are actively looking for jobs.”

 

To turn down (C): Bir şeyi kabul etmeyi, bir konuda aynı fikirde olmayı ya da bir kişinin talep ya da teklifini reddetmektir. İnsan Kaynakları İngilizcesinde bir adayın bir iş teklifini reddetmesi ifade edilmek istendiğinde en çok kullanılan fiildir. Bu fiil aynı zamanda bir adayın başvurusunun reddedilmesi ifade edilmek istediğinde de kullanılır. Reddetmek fiilini kullanmamız gerektiğinde genellikle bir kafa karışıklığı yaşarız çünkü elimizde bu konuda yaygın olarak kullanılan dört fiil vardır: “to reject, to refuse, to decline, to deny”. Bu fiiller arasındaki farkı ayrı bir makalede detaylıca açıklayacağım. Biz şimdilik “to turn down” fiiline odaklanıp, kelime dağarcığımıza eklemeye çalışalım.

“Turning down a job offer can be both a difficult and delicate task, but when done well, it will enable you to move on to the right job and keep your professional network intact.”

“The way you turn down candidates might shape their lasting impressions of your company.”

 

To miss out on(C): Bir fırsatı değerlendirmek ya da bir şeyden avantaj elde etmek konusunda başarısızlığa uğramaktır. İyi bir fırsatı kaçırmak anlamında kullanılır. İnsan kaynakları İngilizcesinde çok iyi bir adayı kaçırmak ifade edilmek istendiğinde başvurulan bir fiildir. Aynı şekilde bir aday için çok iyi bir iş fırsatını kaçırmak bağlamında da kullanılır.

“If you don’t ask about what they’re excited about and look for potential for people to do more than exactly what their resume says, you’ll miss out on some amazing candidates.”

“When you miss out on a job you desperately want, it's not just the rejection that stings. It's the loss of a dream.”

 

Şimdi bu fiilleri içeren bir egzersiz yapalım. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara doğru fiili yerleştirelim.

to persuade     screened out     seeking out     to turn down     miss out on

1. “……………….. candidates with the exact skill set you need means a better fit for your company than you will likely find in the stack of resumes on your desk. “

2. “There are any reasons why a job candidate might have ………………. a job offer, but it can usually be boiled down to three key areas: the money, the work itself, or the people at the company.”

3. Executive search consulting firms are typically used for senior-level executive positions and board directors. Assignments are generally for positions where the best candidate is harder to find and harder ……………….. to make a move, and where the potential impact of success or failure is greatest.”

4. A company that does not think strategically about recruiting could ……………….. the best candidates, fail to hire a diverse workforce or worse - expose itself to liability for discriminatory hiring practices

5. I’ve seen good candidates get hired, and I’ve also seen good candidates get ……………….. and not hired.”

 

 

 

 

Cevaplar:

1. seeking out

2. to turn down

3. to persuade

4. miss out on

5. screened out

 

Diğer yazılarımda da paylaştığım gibi bu fiilleri mümkün olan en kısa sürede sözlü ve yazılı İngilizce iletişimimizde kullanarak içselleştirmeye çalışalım.

 

Cem Oğraş

Fluent English for Professionals