İnsan Kaynakları İçin İngilizce Serisi Bölüm 6 25 Eylül 2018

İnsan Kaynakları İçin İngilizce serisinin bu 6. yazısında işe alımcının İngilizcesine temas edeceğim. İşe alımcı bildiğiniz gibi İngilizcede “recruiter” olarak ifade edilir. "Recruiter" sözcüğü sadece işe alım yapan kişi ifade edilmek istendiğinde değil aynı zamanda işe alım hizmeti sunan şirket ifade edilmek istendiğinde de kullanılabilir. Burada sözcüğü hangi bağlamda yani hangi "context" içerisinde kullandığınız önemlidir.

Hem organizasyonel hem de fonksiyonel olarak işe alımcılar arasında farklar olduğu için doğal olarak İngilizce ifadelerinde de farklar bulunmaktadır. Yazımda bu farkların altını çizmenize yardımcı olacak İngilizce terimler paylaşacağım. Paylaşacağım terimleri A, B ve C olarak etiketledim. Etiketlemeyi neye göre yaptığımı serinin ilk yazısında bulabilirsiniz.

Corporate recruiter (B) / internal recruiter (B) / inhouse recruiter (B): Kurum içinde, genellikle o kurumun insan kaynakları departmanında çalışan ve sadece çalıştıkları şirket için işe alım yapan kişilerdir.

"Corporate recruiters are visiting the university campus to interview final year students."

External Recruiter (B) : Internal Recruiter yukarıda bahsettiğim gibi kurum içi işe alımcıdır. External recruiter ise kurum dışı işe alımcıdır. Internal recruiter ve external recruiter ifadeleri genellikle işe alımın içeriden mi yoksa dışarıdan mı yapılacağı konusundaki değerlendirmelerde kullanılır. Örneğin, açık bir pozisyon var bu pozisyonu kurum içi işe alımla mı yoksa kurum dışı işe alımla mı yapalım diye tartışıyorsunuz; ya da kurum içi işe alımın maliyeti ve verimliliğini kurum dışı işe alım ile mukayese ediyorsunuz. Bu cümlelerde vurguladığınız şey kurum içinde işe alımı kimin yapacağı ya da kurum dışından işe alımı kimin ya da hangi şirketin yapacağı değil, işe alımın içsel mi dışsal mı olacağıdır.

"Internal recruiters will be able to respond to questions about what it’s really like to work in their company, but external recruiters will never know their business as well as their own staff."

Staffing agency recruiter (B) / staffing recruiter (B) / agency recruiter(B): İşe alım hizmeti sunan şirketlerde çalışan işe alımcılardır. Bu noktada işe alım şirketlerinin kurumsal yapıları ya da rolleri itibariyle employment agency, recruitment agency, staffing company, staffing firm, temp agency gibi çeşitli terimlerle de ifade edildiğini de bir kenara koymakta fayda var.

Yukarıdaki internal recruiter-external recruiter mukayesesi aşağıdaki örnekte olduğu gibi corporate recruiter-staffing recruiter bağlamında da yapılabilir.

Corporate recruiters generally exist within HR departments and often come from a human resources background, rather than a recruiting background. This makes the approach to recruiting that corporate recruiters take different from the approach that staffing recruiters take. “There is no sales involved in terms of business development since they [corporate recruiters] work directly for one company or firm” says Katy Smigowski, senior technical recruiter at Fitbit. 

Freelance recruiter (A): Bağımsız olarak şirketlere işe alım hizmeti sunan kişilerdir.

"They are looking for a freelance recruiter to support their in-house recruitment."

Headhunter (A): Kalifiye adayların spesifik pozisyonlara yerleştirilmesi konusunda işe alım hizmeti sunan şirket ya da kişilerdir.

"Working with a headhunter comes with a number of potential benefits. Most importantly, it provides a clear path to a hiring manager’s inbox. In addition, this person can give insight into what the company’s looking for, tips for a successful interview, and even advice on salary negotiation."

Executive recruiter (A): Üst düzey yöneticilerin işe alım hizmetine odaklanmış şirket ya da kişilerdir.

"As a candidate, you should only connect with legitimate executive recruiters working on an exclusive basis for their clients. "

Contingency recruiter (C): İşe alım şirketlerinin müşterileriyle ödeme konusundaki anlaşmaları genellikle "contingency" ya da "retained" olarak kategorize edilir. Contingency recruiter, sadece eleman bulduklarında ödeme yapılan, arama (search) yaparken harcadıkları zaman için ücret ödenmeyen işe alım şirketleri ya da kişilerdir.

"In terms of managing the unpredictable hiring demands of business, contingency recruiting may be an option your organization is considering. "

Retained recruiter (C): Retained sözcüğü bu ‘context’ te şirketten alınacak hizmet için önceden ödeme yapılmış, o şirket o iş için tutulmuş anlamındadır. Contingency recruiter’dan farkı bu şirket ya da kişilere sadece buldukları eleman için ödeme yapılmaz, aynı zamanda eleman araması (search) yaparken harcanacak zaman için de önceden ücret ödenir.

"A retained recruitment service adds value to the recruitment process, which should guarantee better recruitment of candidates as well as a reduction in recruitment fees. "

Outplacement recruiter (C): Outplacement sözcüğü yeniden işe yerleştirme anlamındadır. Kurumların iyi niyet göstergesi olarak işten çıkarttığı çalışanlarının yeni bir iş bulabilmesine yardımcı olacak bir hizmet aldığı insan kaynakları şirketleridir. Bu şirketler işten çıkartılan çalışanlara Cv hazırlama, mülakat asistanlığı, kariyer danışmanlığı gibi hizmetler sunar. Bu şirketler genellikle büyük işe alım şirketlerinin alt grup şirketleridir.

"An outplacement company focuses on providing a support role to a newly unemployed staff member, and assisting them in making the transition to another role. "

 

Cem Oğraş

Fluent English for Professionals