İş İngilizcesi Bölüm 3 10 Ocak 2013

İş İngilizcesi

Bölüm - 3

Bu bölümde, işyerleri, çalışanlar ve kariyer basamakları konularında sıkça kullanılan İş İngilizcesi ifadelerine yer verdim.

Öncelikle işyerinin bir kişinin çalıştığı yer anlamında kullanımı için working place veya workplace kelimeleri kullanılır. Bir işyerinin genel merkezi Head Office veya Headquarters (HQ); işyerinin şubeleri ise Branch veyaAgency olarak ifade edilir.

Çalışma alanı için genel olarak Office kelimesi kullanılır. İşyerinde kendilerine ait odası bulunan kişilerden bahsederken They have their individual offices ifadesi doğru olacaktır. Herkesin bir arada oturduğu açık ofisten ise open-plan offices olarak bahsedilir.

Bir şirketin çalışanlarından bahsederken employees, personnel, staff, workforce veya workers kelimeleri kullanılır. Bu ifadeler genellikle şirket yöneticileri için kullanılmaz, şirket yöneticileri için managementkelimesini kullanmak daha doğru olur. Mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışan kavramları için İngilizce’de white-collar workers ve blue-collar workers ifadeleri kullanılır. Şirketlerde çalışanlarla ilgili süreçlerden sorumlu olan İnsan Kaynakları bölümlerinden bahsederken Human Resourses Department (HRD) veya daha eski bir tabirlePersonnel Department, İnsan Kaynakları alanı için ise Human Resourses (HR) kelimeleri ve kısaltmalarının kullanılması İş İngilizcesi için doğru olacaktır.  

İnsan Kaynakları ile yakın ilişkili konulardan biri de kariyer basamaklarıdır. Kariyer basamakları için Career Ladder veya Career Path kelimeleri kullanılır. İşe başlangıç seviyesi yani ilk kariyer basamağı için juniorifadesini kullanmak doğru olacaktır. Kariyer yolunda kıdem kazanmış kişilerden ise senior olarak bahsedilir. Tabii ki her şirketin kendi politikalarına göre kullandığı farklı ifadeler olabilmektedir, bunlardan bazılarına aşağıda yer verdim.

Memur - Officer

 Şef - Chief

Uzman yardımcısı – Assistant Specialist

Uzman - Specialist

Müdür yardımcısı – Assistant Manager

Müdür - Manager

Direktör - Director

Genel Müdür Yardımcısı – Assistant General Manager

Genel Müdür – General Manager, Chief Executive Officer (CEO)


Terfi etmek getting promotion veya get promoted olarak ifade edilir tam tersi demoted ise bir alt kariyer basamağına inmektir. Kariyer yolunun sonu olması beklenen emeklilik için retirement kelimesi kullanılır. Diğer yandan, işten ayrılma aşamasında kullanılan İş İngilizcesi’ne uygun ifadelere aşağıda yer verdim.

İstifa etmek: resign

İstifa mektubu: resignation letter

İşten çıkarılmak (bir suçu bulunduğu için): dismissed, fired, sacked, terminated

İşten çıkarılmak (bir suçu bulunmadan): laid off, made redundant

İhbar süresi: period of notices

Kıdem tazminatı: severance pay, severance benefit


Kariyer basamakları ile ilişkili en önemli konulardan biri de organizasyon şemalarında kullanılan İş İngilizcesi terimleridir. Organizasyon şeması için organization chart, organizasyon yapısı için ise oragnizational structure tabirleri kullanılır. Hiyerarşik, matriks ve yatay olmak üzere üç çeşit yapı hierarchical, matrix veflat (horizontal) olarak ifade edilir. Daha hiyerarşik bir yapıdan daha yatay bir yapıya geçilmesi için downsizedveya delayered terimleri kullanılır. Organizasyon yapısındaki değişikliklerden restructuring olarak bahsedilmesi doğru olur. Company has restructured in order to become flatter cümlesi firmanın daha yatay bir organizasyon yapısı için değişiklik yaptığının İş İngilizcesi’ndeki doğru bir ifadesidir. 

 

Cem Oğraş