Çalışma Sistemimiz

Fluent English for Professionals olarak eğitim danışmanlık hizmetlerimizi sunarken kendi tasarladığımız ve FluentSystem olarak adlandırdığımız çalışma sistemini kullanmaktayız. Bu sistem dünyada kabul görmüş Genel İngilizce ve İş İngilizcesi eğitim metotlarından beslenmekte ve oluşan yeni ihtiyaçlar karşısında kendisini güncellemektedir.

FluentSystem aşağıdaki 4 adımdan oluşur:

1. Ön Danışmanlık (Initial Consultation)

2. Eğitim İhtiyaç Analizi (Training Needs Analysis)

3. Çözüm Önerisi (Solution Proposal)

4. Eğitim Planının Gerçekleştirilmesi (Training Plan Delivered)

FluentSystem ile her bir eğitim çalışmasını bir proje olarak ele almaktayız. Ön Danışmalık ve Eğitim İhtiyaç Analizi adımlarıyla müşterilerimizin İngilizcelerindeki geliştirilmesi gereken konuları detaylı olarak belirlemekte ve Çözüm Önerisi adımında değerlendirme sonuçlarını ve çözüm önerilerimizi müşterilerimize sunmaktayız. Bu sayede Eğitim Planının Gerçekleştirilmesi adımında katılımcı ya da katılımcıların zaten bildiği konuların üstünden geçerek zaman kaybetmemekte, geliştirilmesi gereken konulara odaklanarak mümkün olan en kısa sürede sonuç almaktayız.