Şirket İçi İngilizce Konuşma Kulübü

 

Şirket İçi İngilizce Konuşma Kulübü hizmetimiz ile şirketlerin İnsan Kaynakları Yönetimlerinin eğitim planlamalarına uyumlu olarak çalışanların İngilizce Konuşma ve Dinleme (Speaking and Listening) yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

 

İngilizce konuşma ve dinleme düzeyi en az Orta (Intermediate) olan katılımcılar ile bir konuşma grubu oluşturulmakta ve her hafta belirli günlerde ana dili İngilizce olan bir eğitmenimizin yönetiminde şirket lokasyonunda grup konuşma seansları yapılmaktadır.

Konuşma konuları önceden belirlenmekte, katılımcılarla paylaşılmakta, katılımcılar ön hazırlık yapmakta ve konuşma seansı boyunca katılımcılar belirlenen konuyla ilgili fikirlerini İngilizce olarak paylaşmakta ve beraber tartışmaktadırlar. 

Bu çalışmayı tamamlayan şirket çalışanları İngilizceyi daha akıcı konuşabilmekte, özgüven kazanmakta ve topluluk önünde daha rahat İngilizce konuşabilmektedir.